საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები:

(რექტორის ბრძანება N206/01-01, 05.09.2018)

 

ა) შემოდგომის სემესტრი:

  1. ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 23 სექტემბერი;
  2. ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 24 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი; 
  3. ა.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 ოქტომბერი - 19 იანვარი;
  4. ა.დ) საგამოცდო პერიოდი - 21 იანვარი - 9 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 18 - 25 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
  5. ა.ე) არდადეგები - 30 დეკემბერი – 6 იანვარი; 26 თებერვალი - 3 მარტი.

 

ბ) გაზაფხულის სემესტრი:

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 4 მარტი

ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 25 თებერვალი  –  4 მარტი

ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  4 მარტი – 15 ივნისი

ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 18 ივნისი - 12 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  22 - 27 ივლისი (დამატებითი გამოცდები)

ბ.ე) არდადეგები - 28 ივლისი - 15 სექტემბერი.

თარიღი: 12/03/2019