საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ რექტორის ინიციატივით ახალი სახელმძღვანელოები შეიქმნება

გასული წლის ნოემბერში შემუშავებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის თანახმად, 2024 წლის ბიუჯეტში ახალი სახელმძღვანელოების შესაქმნელად გამოიყო 350 ათასი ლარი. თსუ რექტორის, აკადემიკოს ჯაბა სამუშიას ინიციატივით, თსუ სტუდენტებს უახლოეს პერიოდში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელმძღვანელოები ექნებათ.

 

ახალ სახელმძღვანელოებში მოიაზრება როგორც უცხოური სახელმძღვანელოების თარგმნა, ასევე ორიგინალური სახელმძღვანელოების შექმნა.  ამ საქმისთვის თსუ-ში შეიკრიბება სპეციალური კომისია, რომელსაც პროფესორი მარინე ჩიტაშვილი უხელმძღვანელებს. კომისიაში თსუ ყველა ფაკულტეტიდან შესული 2-2 წევრი შევა, რომლებიც ფაკულტეტებთან ერთად განსაზღვრავენ პრიორიტეტებსა და საჭირო კრიტერიუმებს: თუ რა ტიპის, რომელი კურსის, რა სახის სახელმძღვანელოები უნდა შეიქმნას, რამდენ სტუდენტს სჭირდება ესა თუ ის სახელმძღვანელო, რა მოცულობის უნდა იყოს ნაშრომი, თარგმანის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს, ნაშრომი  ლიტერატურულად და  სტილისტურად უნდა იყოს გამართული.

 

სახელმძღვანელოებზე იმუშავებენ თსუ პროფესორები, რომლებიც  სამეცნიერო მუშაობისთვის და სასწავლო ლიტერატურის მომზადებისთვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საათების ფარგლებში შექმნიან მათ და ამ საქმეში დამატებით მიეცემათ ჰონორარი.

 

ახალი სახელმძღვანელოები დაიბეჭდება უნივერსიტეტის სტამბაში, მათი 3-3 ეგზემპლარი კი საჩუქრად გადაეცემა სხვადასხვა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებს, ხოლო ელექტრონული ვერსია განთავსდება თსუ ბიბლიოთეკის ელექტრონულ ბაზაში.

თარიღი: 31/03/2024