საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

გამოცხადდა კონკურსი DAAD-ის სასტიპენდიო პროგრამებზე

გამოცხადდა კონკურსი DAAD-ის სასტიპენდიო პროგრამები 2023-2024 წლისთვის:

სამაგისტრო სტიპენდია ყველა სპეციალობისთვის;
- Master Studies for All Academic Disciplines / Masterstudium für alle wissenschaftlichen Fächer (deadline 28.10.22);

 

სამაგისტრო სტიპენდია ეკონომიკის მიმართულებისთვის;
 ERP Study Scholarships for Graduates of Economics and Business Administration  ERP-Studienstipendien für Graduierte der Wirtschaftswissenschaften (deadline 28.10.22);

 

სამაგისტრო სტიპენდია მუსიკოსებისთვის;
- Postgraduate Studies in the Field of Music;  Master-/ Aufbaustudium im Fachbereich Musik (deadline 29.09.22)

 

სამაგისტრო სტიპენდია სახვითი ხელოვნების, დიზაინის, ვიზუალური კომინიკაციისა და ფილმისთვის;
- Postgraduate Studies in the Fields of Fine Art, Design, Visual Communication and Film / Aufbaustudium in den Fachbereichen Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommunikation und Film (Deadline 30.11.22);

 

სამაგისტრო სტიპენდია არქიტექტორებისთვის;
- Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Architecture / Master-/Aufbaustudium im Fachbereich Architektur (Deadline 30.09.22);

 

სამაგისტრო სტიპენდია საშემსრულებლო ხელოვნებისთვის;
Postgraduate Studies in the Field of the Performing Arts; Master-/Aufbaustudium im Fachbereich der Darstellenden Kunst (Dedline 2.11.22);

 

სადოქტორო სტიპენდია გერმანიაში;
Research Grants – Doctoral Programmes in Germany ; Forschungsstipendien - Promotionen in Deutschland (Deadline 15.11.22);ერთწლიანი კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისთვის;
Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates ; Forschungsstipendien - Jahresstipendien für Doktoranden (Deadline 15.11.22)

 

კვლევითი სტიპენდია ბი-ნაციონალური კვლევითი პროექტების დოქტორანტებისთვის;
Research Grants - Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle / Forschungsstipendien - Bi-national betreute Promotionen / Cotutelle (Daedline 15.11.22);

 

მეცნიერთა ორმხრივი გაცვლა;
Bilateraler Wissenschaftleraustausch; Bilateral Exchange of Academics (Daedline 15.11.22)

Support to Georgia's Researchers' Mobility Programme (Daedline 26.09.22)

Rustaveli-DAAD” Joint Fellowship Programme (გამოცხადდება 2023 წლის თებერვალში).


 

აქვე გატყობინებთ, რომ წელს არ გამოცხადდება სასტიპენდიო კონკურსი შემდეგ პროგრამებზე:

"საზაფხულო ენის კურსი",
"მოკლევადიანი კვლევა"
"კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის პედაგოგებისთვის"
"განმეორებითი მოწვევა ყოფილი სტიპნდიატებისთვის"
 

თარიღი: 21/09/2022