საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

არჩევითი კურსი უნგრულ ენაში

 2021 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ამოქმედდა არჩევითი კურსი უნგრულ ენაში.
უნგრული ენა A1.1 (რუსული ფილოლოგიის ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში, 5 კრედიტი. ლექტორი: არპად ელეში).
 აღნიშნული სასწავლო კურსის არჩევა შეუძლია ნებისმიერი სპეციალობის საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტს თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში.
 დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს:
  ტელ.: 25 04 84.  ელექტრონული ფოსტა: arpad.eles@gmail.com 

თარიღი: 23/02/2021