საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
WaDXnGt91545210727.svg
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეიქმნა 2005 წელს. თუმცა,  მასში შემავალი ცალკეული სპეციალობები თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის დაფუძნების  პირველივე  წლებიდან ისწავლება.  ფაკულტეტზე ექვსი მიმართულებაა: პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები, სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა, საზოგადოებრივი გეოგრაფია, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია და ინტერდისციპლინური,  სადაც სტუდენტებს სთავაზობენ  7 საბაკალავრო, 16 სამაგისტრო (მათ შორის 1 ინგლისურენოვანი და 1 ინგლისურენოვანი ქართული კომპონენტებით) და 11 სადოქტორო პროგრამას. 
ფაკულტეტზე სწავლობს  3000-მდე სტუდენტი,  რომელთა    უმეტესი ნაწილი ფლობს სრულ, ან ნაწილობრივ სახელმწიფო გრანტს. 

 

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

ვაჟა შატბერაშვილის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

15/02
2024

თორნიკე ზურაბაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

02/11
2023

ტატიანა სიჭინავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

16/06
2023

სანდრო ტაბატაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

20/06
2023

პროფესორ რევაზ გაჩეჩელაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

პრეზენტაცია

04/05
2023

სტატიათა კრებულის პრეზენტაცია "რატომ ევროპა - როგორ ცხოვრობს ხალხი ევროპაში"

პრეზენტაცია

31/03
2023

გვანცა სალუქვაძის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

15/12
2022

წიგნის პრეზენტაცია

13/10
2022

ლევან ალფაიძის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

11/06
2022

კონსტანტინე შუბითიძის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

29/04
2022