საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-10-28
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი  თსუ XI კორპუსის 427 აუდიტორია

2022 წლის 28 ოქტომბერს 15:00 სთ-ზე,  თსუ XI კორპუსის 427 აუდიტორიაში  შედგება გეოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის  ირაკლი ჯავახიშვილის დისერტაციის
"დიზის სერიის რეგიონული და კონტაქტური მეტამორფიზმი“  საჯარო დაცვა.      

 

 ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი დავით შენგელია

მსგავსი ღონისძიებები