საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
 • სემინარი მათემატიკაში (სემინარის ხელმძღვანელი: აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი ელიზბარ ნადარაია)
 • სემინარი ზოგად ანალიზში, დიფერენციალურ განტოლებებსა და მექანიკაში (სემინარის თანახელმძღვანელები:  აკადემიკოსი ვახტანგ კოკილაშვილი, პროფესორი უშანგი გოგინავა, დოქტორი თენგიზ მეუნარგია)
 • სემინარი ალგებრაში, გეომეტრიასა და ლოგიკაში (სემინარის თანახელმძღვანელები: დოქტორი თეიმურაზ ვეფხვაძე, დოქტორი  თორნიკე ქადეიშვილი, პროფესორი როლანდ ომანაძე)
 • სემინარი ალბათობასა და სტატისტიკაში (სემინარის თანახელმძღვანელები:  აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი ელიზბარ ნადარაია, დოქტორი მიხეილ მანია, დოქტორი ვახტანგ კვარაცხელია. სწავლული მდივანი:  პროფესორი ომარ ფურთუხია.)
 • სემინარი ალგებრასა და ალგებრულ ტოპოლოგიაში (სემინარის თანახელმძღვანელები:  პროფესორი  მალხაზ ბაკურაძე და აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე.)
 • სემინარი  კომპიუტერულ მეცნიერებებში  (სემინარის ხელმძღვანელი:  პროფესორი გია სირბილაძე)
 • სემინარი  ფიზიკაში (სემინარის ხელმძღვანელი:  აკადემიკოსი ნოდარ ცინცაძე)
 • გაერთიანებული სემინარი თეორიულ ფიზიკასა და მათემატიკაში (სემინარის თანახელმძღვანელები:  პროფესორი მერაბ ელიაშვილი, პროფესორი გიორგი ჯორჯაძე,ასოც. პროფესორი გიორგი ციციშვილი)
 • სემინარი კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაში (სემინარის თანახელმძღვანელები: პროფესორი ალექსანდრე შენგელაია, პროფესორი გიორგი ჯაფარიძე)
 • სემინარი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში (სემინარის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი დავით კაკულია)
 • გაერთიანებული სემინარი  ქიმიაში (სემინარის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ავთანდილ ქორიძე)
 • ბიოლოგიის დეპარტამენტის მორფოლოგიის კათედრის და ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელთა გაერთიანებული სემინარი  (სემინარის თანახელმძღვანელები: პროფესორი დიანა ძიძიგური, პროფესორი დიმიტრი კორძაია)
 • სემინარი გეოლოგიაში (სემინარის ხელმძღვანელი: ასისტენტ პროფესორი მარიამ ახალკაციშვილი)
 • გაერთიანებული სემინარი გეოგრაფიაში (სემინარის ხელმძღვანელი:პროფესორი დალი ნიკოლაიშვილი )