საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ყოველწლიური სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია

  2014   2015  2016   2017  2018  2019   2020  2023   2024

 

ყოველწლიური სტუდენტური საფაკულტეტო კონფერენცია

  2014     2015   2016    2017     2018   2019  2020   2021  2022   2023

 

International Scientific Conference “Mathematical modeling, optimization and information technologies”, 15 - 19 November, 2021, Chişinău–Київ –Batumi

 

ქართულ-გერმანული სკოლა-სემინარი ფუნდამენტურ მეცნიერებებში
  2004  2006  2010  2012  2014  2016

თბილისი-სალერნოს ვორქშოფი მათემატიკური მეთოდები მოდელირებაში
  2014     2015  

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია

2010   2011   2012   2013   2014   2015  
 

ფიზიკური და ანალიზური ქიმიის კათედრის მე-8 ყოველწლიური კონფერენცია

5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 2-5 July, 2017, Tbilisi , Georgia

სეზონური ზამთრის სკოლა "იმუნოლოგიური კვლევის მეთოდების სკოლა უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით"

საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სეზონური სკოლა"ენერგია, გარემო და მდგრადი განვითარება"

Seasonal School “Chemical and Mathematical Aspects of Environmental (Atmosphere) Monitoring”

ზამთრის სკოლა "მიკრო და ნანოსტრუქტურების კვლევის მეთოდები"

Human and Environmental Resources in Multiethnic Societies. 5th - 7th November 2015, Tbilisi , Georgia

Selected Topics in Theoretical High Energy Physics September 21-27, 2015, Tbilisi, Georgia

International Conference on Probability Theory and Statistics, Tbilisi, Georgia, September 6-12, 2015

The First SDSU – Georgia STEM WORKSHOP on Nanotechnology and Environmental Sciences September 4-5 Tbilisi , Georgia

International Workshop on Operator Theory and Applications, IWOTA 2015
Tbilisi, Georgia, July 6 -10, 2015 


26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Georgia, Tbilisi, july 5-8, 2015

4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, 
Batumi, Georgia, 1- 4 July, 2015


Georgian-Hungarian joint workshop on Dyadic Analysis and Related Fields,  May 30-05 June,  2015

გამოყენებითი ეკოლოგია: პრობლემები, სიახლეები  (ICAE)
თბილისი-ბათუმი, 7-10 მაისი,  2015