საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
მატარაძე თეონა
ასოცირებული პროფესორი
აკობია ეკა
ასოცირებული პროფესორი
დოლბაია თამარი
ასოცირებული პროფესორი
ტორაძე მაია
ასოცირებული პროფესორი
ვერულავა თენგიზი
ასოცირებული პროფესორი
ვეფხვაძე თამარი
ასოცირებული პროფესორი
ბადაშვილი მედეა
ასოცირებული პროფესორი
უროტაძე ჯაბა
ასოცირებული პროფესორი
სამხარაძე ნიკოლოზ
ასოცირებული პროფესორი
მაცაბერიძე დავითი
ასოცირებული პროფესორი
ნამიჭეიშვილი სალომე
ასოცირებული პროფესორი
შატბერაშვილი ნინო
ასოცირებული პროფესორი
მახარაძე თამარი
ასოცირებული პროფესორი
წულაძე ლია
ასოცირებული პროფესორი
გაფრინდაშვილი ლელა
ასოცირებული პროფესორი
დურგლიშვილი ნინო
ასოცირებული პროფესორი
თურქიაშვილი შორენა
ასისტენტ-პროფესორი
ქეცბაია კახა
ასოცირებული პროფესორი