საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სტუდენტთა სამეცნიერო კლუბის მიზანია, სწავლების სამივე  (ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის) საფეხურის სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის ჩართულობით ფაკულტეტზე შეიქმნას ერთიანი პლატფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს სტუდენტებს სამეცნიერო აქტივობების  (კვლევების, საკონფერენციო მოხსენებების, სტატიების და სხვ.) განხორციელებაში, დებატებში ჩართულობასა და წარმართვაში, მათთვის საინტერესო საკითხების სიღრმისეულ განხილვაში. 

სტუდენტებს, ვისაც გაქვთ სურვილი ჩაერთოთ სამეცნიერო კლუბის საქმიანობაში, გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ განთავსებული სარეგისტრაციო ფორმა. 
სტუდენტის სახელი და გვარი:
სტუდენტის ელფოსტა:
სტუდენტის საკონტაქტო ტელეფონი:
სწავლების საფეხური:
1.    ბაკალავრიატი
2.    მაგისტრატურა
3.    დოქტორანტურა
სწავლების პროგრამა:
(ჩამოვწეროთ პროგრამები თითოეული საფეხურისთვის)
რომელ სემესტრში ხართ?
(ჩაწერეთ) _______________
იმისთვის, რომ კლუბის მუშაობა მორგებული იყოს თქვენს ინტერესებს, გთხოვთ, პასუხი გასცეთ შემდეგ კითხვებს: