საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა II სამეცნიერო კონფერენცია: იაკობ გოგებაშვილი - 180

2020 წლის 10 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ატარებს იაკობ გოგებაშვილის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილ სტუდენტურ სამეცნიერო სამეცნიერო კონფერენციას – იაკობ გოგებაშვილი – 180.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 2020 წლის 1 ნოემბრამდე თეზისები და სამეცნიერო ხელმძღვანელის რეკომენდაცია უნდა გამოგზავნონ შემდეგ მისამართზე:

tsuconference@tsu.ge

თეზისების გაფორმების წესი:

მომხსენებლის სახელი, გვარი;

აკადემიური სტატუსი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

მოხსენების სათაური;

ფონტი: sylfaen

ფონტის ზომა: 12

ინტერვალი: 1,5

თეზისის მოცულობა: 200-300 სიტყვა.

კონფერენციაზე წარსადგენ მოხსენებების თეზისებს შეარჩევს საორგანიზაციო კომიტეტი.

 

საკონტაქტო პირი:  ასისტენტ პროფესორი ლევან ბებურიშვილი

ელ. ფოსტა: levan.beburishvili@tsu.ge

ტელ.: 593162044

თარიღი: 12/10/2020