საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია გივი გაჩეჩილაძე 110

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2024 წლის 12-13 ივნისს გამართავს ცნობილი ქართველი თარგმანმცოდნისა და  მთარგმნელის,  პროფესორ გივი გაჩეჩილაძის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას.

კონფერენციაზე იმუშავებს შემდეგი სექციები:

ქართველოლოგია

თარგმანმცოდნეობა           

ლიტერატურათმცოდნეობა

ინტერდისციპლინური კვლევები

 

სამუშაო ენა: ქართული.

რეგლამენტი:

მოხსენება – 15 წუთი;

მსჯელობა – 5 წუთი;

მნიშვნელოვანი თარიღები:

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:  12-13 ივნისი, 2024

თეზისების გამოგზავნის ბოლო ვადა –  10 მაისი, 2024

 

სავალდებულოა პროფესორის, სტუდენტის ხელმძღვანელის/რეკომენდატორის, წერილობითი დასკვნა, რომ თეზისები აკმაყოფილებს კონფერენციის სამეცნიერო და ტექნიკურ მოთხოვნებს და შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს გივი გაჩეჩილაძის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში).

საკონტაქტო პირი:  ფილოლოგიის დოქტორი ნინო პოპიაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი,  ჭავჭავაძის გამზ. #1, ოთახი N 204, თბილისი, საქართველო.

ელ.ფოსტა: javakhishvili_students@tsu.ge

 

თეზისების გაფორმების წესი:

ფონტი: Sylfaen
ზომა: 12
ინტერვალი: 1,5
მოცულობა: მაქსიმუმ 1 გვერდი ( 250 სიტყვა)

 

თარიღი: 01/02/2024