საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - "სტუდნეტური ჰუმანიტარული კვლევები II"

თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ინიციატივით   20-21 ივნისს გაიმართება სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია - "სტუდნეტური ჰუმანიტარული კვლევები II" 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია თსუ-ს ნებისმიერი ფაკულტეტისა და საფეხურის სტუდენტს.

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება შემდეგი სექციები:

• ისტორია

• ამერიკისმცოდნეობა

• ფილოლოგია

• ფილოსოფია

• არქეოლოგია

• ეთნოლოგია

სამუშაო ენა: ქართული

კონფერენციის რეგლამენტი:

მოხსენება - 15 წუთი;

მსჯელობა - 5 წუთი;


 

კონფერენციაში მონაწილეობისთვის თეზესები გამოგზავნეთ აღნიშნულ ელექტრონულ მისამართზე:

Humanities.educationtsu@gmail.com 

თან დაურთეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი.

თეზისების გაფორმების წესი:

ფონტი: Sylfaen

ზომა: 12

ინტერვალი: 1,5

მოცულობა: მაქსიმუმ 1 გვერდი  ( 250  სიტყვა)

ნაშრომის წარსადგენად აუცილებელი პირობაა ხელმძღვანელის (აკადემიური პერსონალი) ყოლა.

თეზისების გამოგზავნის ბოლო ვადა:  6 ივნისი

დამატებით ინფორმაციისა და კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ: Humanities.educationtsu@gmail.com

თარიღი: 07/05/2020