საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სტუდენტთა ყოველწლიური მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია - თანამედროვეობის მორალური გამოწვევები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტი,  ანთიმოზ ივერიელის სახ. ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე ატარებს

სტუდენტთა  ყოველწლიურ მეექვსე სამეცნიერო კონფერენციას

თანამედროვეობის მორალური გამოწვევები

 

სტუდენტთა კონფერენცია გაიხსნება: 2023 წლის 13 ივნისს, თსუ I კორპუსი  302 აუდიტორია, 11:00 საათზე.

მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  I კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1,

სამუშაო ენა: ქართული

განმეორებით შეგახსენებთ, რომ  კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

  • გაფართოებული თეზისები
  • სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასკვნა

 

თეზისების გაფორმების წესი:

ა) პირველ ხაზზე მიუთითეთ მოხსენების სათაური,  შემდეგ  სახელი და გვარი, სწავლების საფეხური და სემესტრი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი,

ბ)  ტექსტი  ( დაახლოებით 1,5 გვ. A 4 ფორმატი, შრიფტი UNICODE (Sylfaen),  ზომა 12,  ინტერვალი 1.5 ).

გ) გთხოვთ მიუთითოთ მოხსენებისათვის საჭირო ტექნიკა.

კონფერენციაზე წარსადგენი ყველა მასალა, როგორც მიბმული დოკუმენტი (დანართი), უნდა გაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე: anastasia.zakariadze@tsu.ge,  არაუგვიანეს 2023 წლის 5 ივნისისა.

კონფერენციაზე წარსადგენ მოხსენებებს შეარჩევს საორგანიზაციო კომიტეტი.

მისამართი: ოთახი 205, თსუ ფილოსოფიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსი,  ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3.

ტელ : 599 51416

თარიღი: 22/05/2023