საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა III სამეცნიერო კონფერენცია

2021 წლის 1-2 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარდება იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა III სამეცნიერო კონფერენცია.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა 2021 წლის 30 სექტემბრამდე თეზისები და სამეცნიერო ხელმძღვანელის რეკომენდაცია უნდა გამოგზავნონ შემდეგ მისამართზე: levan.beburishvili@tsu.ge

 

თეზისების გაფორმების წესი:

მომხსენებლის სახელი, გვარი;

აკადემიური სტატუსი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

მოხსენების სათაური;

ფონტი: sylfaen

ფონტის ზომა: 12

ინტერვალი: 1,5

თეზისის მოცულობა: 200 სიტყვა.

 

კონფერენციაზე წარსადგენ მოხსენებების თეზისებს შეარჩევს საორგანიზაციო კომიტეტი.

 

საკონტაქტო პირი:  ასისტენტ პროფესორი ლევან ბებურიშვილი

ელ. ფოსტა: levan.beburishvili@tsu.ge

ტელ.: 593162044

 

თარიღი: 08/07/2021