საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-03-25
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი თსუ I კორპ. 214 აუდიტორია

2022 წლის 25 მარტს, 16:00 საათზე, 214 აუდიტორიაში გაიმართება კულტურის კვლევების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მარგო კუბლაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის - „კულტურათშორისი კომუნიკაცია მრავალეთნიკურ სამუშაო გარემოში (კატარის ავიახაზების მაგალითზე)“ საჯარო დაცვა.

მსგავსი ღონისძიებები