საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი აცხადებს სტატიების მიღებას 2021 წლის ნომრისთვის

 

„ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური,საერთაშორისო, რეფერირებადი, ბილინგვური ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის სხვადასხვასფეროს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებს.

 

ჟურნალი აქვეყნებს ფსიქოლოგიისა და მომიჯნავე ინტერდისციპლინური სფეროებისთვის რელევანტურ,აქტუალური სამეცნიერო პრობლემების ამსახველ თეორიულ, მეთოდოლოგიურ და ემპირიულ- კვლევითსტატიებს.

 

განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ემპირიულ კვლევებზე, რომლებიც ეფუძნება რაოდენობრივ, თვისებრივდა შერეულ მეთოდოლოგიას.

 

ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნება შეუძლიათ მკვლევრებს მსოფლიოს მასშტაბით. წახალისებულიაერთობლივი საერთაშორისო პროექტების შედეგად განხორციელებული კვლევების ამსახველი სტატიები,რომელთაც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ადაპტირებისა და დანერგვის პოტენციალი გააჩნია და პასუხობსსხვადასხვა პოპულაციის, კულტურისა და საზოგადოების საჭიროებებს.

 

მოხარული ვიქნებით, თუ გადაწყვეტთ სტატიის წარდგენას ქართულ ფსიქოლოგიურ ჟურნალში!

 

სტატიის მიღების ბოლო ვადა: 31 მაისი, 2021 წ.

 

ელ– ფოსტა: gpj@tsu.ge 

 

სტატიის გაფორმებისთვის იხ. თანდართული დოკუმენტები

 

Call for Papers for Third Issue of Georgian Psychological Journal

 

The Georgian Psychological Journal (GPJ) is the official international bilingual peer review journal of the TSU Faculty of Psychology and Educational Sciences, and is dedicated to actual problems within Psychological disciplines.

 

The journal publishes empirical, theoretical, methodological, and practice-oriented articles covering topics relevant to actual problems of psychology and interdisciplinary studies.

 

Particular consideration is given to empirical articles using quantitative, qualitative, and mixed methodology.

 

The journal welcomes manuscripts from scholars throughout the world, including research from multi-site international projects and work that has the potential to be adapted to and implemented around the globe to address the needs of diverse populations, cultures, and communities.

 

We hope you will consider submitting your research to the Georgian Psychological Journal!

 

Submission Deadline: May 31, 2021

 

email: gpj@tsu.ge 

 

ISSN  2667–9027

 

© Tbilisi State University

თარიღი: 09/03/2021