საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სემინარი: "New challenges for education in the global world: what does it mean to be a teacher today."

 

1-2 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის, განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ორგანიზებით, მასწავლებლის მომზადების საგანამანთლებლო პროგრამის მსმენელთათვის, სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის "განათლების მეცნიერებები" მაგისტრატებისა და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის "განათლების მეცნიერებები" დოქტორანტებისათვის ჩატარდა სემინარი თემაზე: New challenges for education in the global world: what does it mean to be a teacher today.

სემინარის წარუძღვა დოქტორი Aukse Petruskeviciute (Vytautas Magnus University Education Academy, Lithuania).

თარიღი: 03/12/2022