საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 2022-2023

ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

ცხადდება კონკურსი 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სტიპენდიის მოსაპოვებლად.

სტიპენდიის მისაღებ კონკურსში მონაწილეობისთვის დოკუმენტაცია წარმოადგინეთ თსუ-ს III კორპუსი 107 ოთახში.

დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადები:

2023 წლის 08,10,11,15 მაისს 18:00 საათამდე და 16 მაისს 13:00 საათამდე.

წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება 17 მაისს 14:00 საათის შემდეგ.

აპელაცია 18 მაისს.

აპელაციის განცხადებას გზავნით ფაკულტეტის კანცელარიის ფოსტაზე chancellery.pes@tsu.ge

კონკურსში არ მონაწილეობენ პირველი და დამატებითი სემესტრის სტუდენტები.

სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

  • პირადობის მოწმობის ასლი 
  • საბანკო ანგარიშის ამონაწერი (საქართველოს ბანკიდან) 
  • 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის (2022 წლის 08 აგვისტოდან 2023 წლის 06 თებერვლის ჩათვლით) პუბლიკაციები, საკონფერენციო მასალები და სხვა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
  • განცხადების ფორმას და ამონაწერს სასწავლო ბარათიდან მოგაწვდით ადგილზე.
  • დოკუმეტაციაში გარკვევით  უნდა ჩანდეს კონფერენციის ჩატარების/პუბლიკაციის გამოქვეყნების თარიღი.  

 

გისურვებთ წარმატებებს!

რექტორის ბრძანება 

,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სტიპენდიების მინიჭების წესი

შეფასების კრიტერიუმები

თარიღი: 08/05/2023