საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

რიგგარეშე შიდა მობილობა

1. განისაზღვროს რიგგარეშე შიდა მობილობისათვის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ,,ფსიქოლოგია“ - 37 ვაკანტური ადგილი;

2. რიგგარეშე მობილობის წესით საგანმანათლებლო ერთეულის/საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველთა საბუთების (დანართი 1, დანართი 2) ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე - chancellery.pes@tsu.ge მიღების ვადა – 04 - 08 სექტემბერი;

3. გასაუბრება დარგობრივ კომისიასთან - 11-14 სექტემბერი;

4. რიგგარეშე შიდა მობილობის შედეგების გამოქვეყნება/გამოცხადება - 15 სექტემბერი;

5. საგანმანათლებლო ერთეულის მიერ კრედიტების აღიარება - 18 სექტემბერი;

6. ხელშეკრულების გაფორმება საგანმანათლებლო ერთეულის/საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველებთან − 19 – 22 სექტემბერი;

7. საგანმანათლებლო ერთეულის მიერ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისათვის შიდა მობილობის წესით გადასული დოქტორანტების სიის წარდგენა - 25 სექტემბერი;

8. შიდა მობილობის წესით დოქტორანტების გადასვლის შესახებ რექტორის ბრძანების პროექტის მომზადება - 25 სექტემბერი;

თარიღი: 21/08/2023