საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

პროგრამების "დაწყებითი განათლება" და "მულტილინგვური განათლება" სტუდენტთა საყურადღებოდ

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები: დაწყებითი განათლება და მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური) "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის მუხლი 8912 - ის მიხედვით, ხორციელდება მილევად რეჟიმში 1/10/2022 - მდე, ანუ 2022 - 2023 სასწვალო წლის დაწყებამდე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და მიმართოთ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.

თარიღი: 30/05/2022