საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ორენოვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალის I ნომრის პრეზენტაცია

27 ივნისი, 2019

18:00 საათი

აუდიტორია #203, თსუ ფსიქოლოგიის კორპუსი  (თსუ III, 11 ი. ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი)

 

 

 

ჟურნალის პრეზენტაციაზე შეჯამდება პირველი ნომრის მომზადებასთან დაკავშირებული საკითხები, განიხილება ჟურნალის განახლებული სტანდარტი და ახალი შესაძლებლობები ავტორებისთვის, ასევე,  გამოცხადდება ნაშრომების    მიღება  II  ნომრისთვის.

 

 

 

პირველი ნომრის შინაარსი:

დავით ჩარკვიანი.  ალბათური მსჯელობა და განწყობის ეფექტები / David Charkviani. Probability judgment and effects of the set

N. Sumbadze. B. Mitchenek, J. Regulska, A. Kitiashvili, E. Pirtskalava, T. Makharadze, M. Maisuradze. Anxiety in the Narratives of the Displaced by the War Population

ნათია სორდია, ხათუნა მარწყვიშვილი. ზღურბლის ეფექტი: ემოციური ინტელექტის, როგორც პიროვნული ნიშნის მიმართება ემოციურ შემოქმედებითობასთან / Natia Sordia. Khatuna Martskvishvili. Threshold hypothesis: the relationship between emotional intelligence and emotional creativity

მარიამ კვიციანი,  მაია მესტვირიშვილი. რა აყალიბებს მაღალ მიმღებლობას – მორალური ორიენტაციის წყარო და ფსიქოლოგიური მოქნილობა / Mariam Kvitsiani, Maia Mestvirishvili. What shapes high acceptance – moral orientation and psychological flexibility

ეკა ნადირაძე, თეონა ლოდია. ფსიქოლოგიური მოუქნელობის კავშირი დეპრესიისა და აგრესიის მახასიათებლებთან / Eka Nadiradze, Teona Lodia. Relationship between psychological inflexibility, depression, and aggression

Maia Machavariani-Tsereteli, Lali Surmanidze, Tamar Gagoshidze. Stigma and Self-Stigma in Adolescents with Epilepsy psycho-semantic approach

თამარ გველესიანი.  სოციალური იდენტობისა და სოციალური მხარდაჭერის როლი აკადემიურ სტრესთან გამკლავებაში – პირველკურსელი სტუდენტების გამოცდილება / Tamar Gvelesiani. The Role of Social Identity and Social Support in Overcoming Academic Stress – First Year Students’ Experience

ნოდარ ბარამიძე. ზოგიერთი მოსაზრება ნებისყოფის ფსიქოლოგიური ბუნების შესახებ / Nodar Baramidze. Some Opinions about the Psychological Nature of Willpower

Marine Chitashvili. Book review: Thoma H. Kachele H. Psychoanalytic Therapy: Basics. Vol.1. 2017. Publishing House “Nekeri”. (Georgian Translation)

 

„ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალური, საერთაშორისო, რეფერირებადი, ბილინგვური ჟურნალია, რომელიც ეძღვნება ფსიქოლოგიის სხვადასხვა სფეროს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემებს. ჟურნალი აქვეყნებს როგორც თეორიულ და მეთოდოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებულ, ისე რაოდენობრივ, თვისებრივ და შერეულ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებულ ემპირიულ-კვლევით ნაშრომებს, აგრეთვე სამეცნიერო მიმოხილვებს.

მთავარი რედაქტორი: ლალი სურმანიძე
პასუხისმგებელი მდივანი:  დიმიტრი ჩუბინიძე
წარმომადგენლობითი საბჭო: დავით ჩარკვიანი (საქართველო), ირაკლი იმედაძე (საქართველო), ალიოშა ნოიბაუერი (ავსტრია), ლია ყვავილაშვილი (დიდი ბრიტანეთი), ქეთევან ჭანტურია (დიდი ბრიტანეთი)
სარედაქციო კოლეგია:  ნათელა იმედაძე (საქართველო), დალი ფარჯანაძე (საქართველო), თამარ გაგოშიძე (საქართველო), მარინე ჩიტაშვილი (საქართველო), ბოჟიდარ კაცზმარეკი (პოლონეთი), იამზე კუტალაძე (საქართველო), ტარა მერფი (დიდი ბრიტანეთი), ნანა სუმბაძე (საქართველო), მზია წერეთელი (საქართველო), დანიელ სტარკი (დიდი ბრიტანეთი),მედეა დესპოტაშვილი (საქართველო), ლუიზა არუთინოვი (საქართველო), მაია რობაქიძე (საქართველო)
გამომცემლობის რედაქტორი: მაია ეჯიბია     
გარეკანის დიზაინერი: ნინო ებრალიძე           
კომპიუტერული უზრუნველყოფა: ლალი კურდღელაშვილი

The  Georgian Psychological Journal is the official international bilingual peer-reviewed journal of the TSU Faculty of Psychology and Educational Sciences and is dedicated to urgent problems within Psychological disciplines.

The journal publishes empirical, theoretical, methodological, and practice-oriented articles covering topics relevant to time-sensitive problems of psychology and interdisciplinary studies. Particular consideration is given to empirical articles using quantitative, qualitative, and mixed methodology. The journal welcomes manuscripts from scholars throughout the world, including research from multi-site international projects and work that has the potential to be adapted and implemented worldwide to address the needs of diverse populations, cultures, and communities.

Editor: Lali Surmanidze
Executive Secretary:  Dimitri Chubinidze
Representative Board: Davit Charkviani (Georgia), Irakli Imedadze (Georgia), Aljoscha Neubauer (Austria), Lia Kvavilashvili  (UK), Ketevan Tchanturia (UK)
Editorial Board: Tamar Gagoshidze (Georgia), Marine Chitashvili (Georgia), Bożydar Kaczmarek (Poland), Iamze Kutaladze  (Georgia), Tara Murphy (UK), Nana Sumbadze  (Georgia), Daniel Stark (UK), Natela Imedadze  (Georgia), Dali Parjanadze (Georgia), Mzia Tsereteli (Georgia), Medea Despotashvili (Georgia), Luiza Arutinovi (Georgia), Maia Robaqidze (Georgia)
TSU Press Editors: Maia Ejibia
Cover Designer: Nino Ebralidze
Layout Designer: Lali Kurdghelashvili
 

©  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019
© 2019 Tbilisi State University
ISSN  2667–9027

ww w.press.tsu.edu.ge    

თარიღი: 08/07/2019