საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ მარინა ელბაქიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ მარინა ელბაქიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა:  -   „შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია“;

თარიღი,  დრო, ადგილი: თსუ, 5 აპრილი, 17.00 საათი;

დისერტაციის დაცვა ჩატარდება  ონლაინ რეჟიმში.

ნაშრომის სათაური - „პიროვნული და ორგანიზაციული მახასიათებელების როლი ორგანიზაციული სოციალიზაციის პროცესში (ასერტიულობა, პერფექციონოზმი და მართვის სტილი)“;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თსუ პროფესორი იამზე კუტალაძე, ფსიქოლოგიის დოქტორი; 

 

დისერტაციის დაცვაზე დასწრების მსურველთა საყურადღებოდ!

საკონტაქტო პირი - წამყვანი სპეციალისტი ნინო ბერაძე - nino.beradze@tsu.ge;

სურვილის შემთხვევაში დაუკავშირდით ელ.ფოსტაზე, დაცვამდე  2 დღით ადრე,

 ელ. პლათფორმა ZOOM - ის რეკვიზიტების მისაღებად.  

   

თარიღი: 24/03/2021