საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ ლამარა სუხიტაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ ლამარა სუხიტაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა:  -   „შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია“;

თარიღი,  დრო, ადგილი: თსუ, 12 აპრილი, 18.00 საათი;

დისერტაციის დაცვა ჩატარდება  ონლაინ რეჟიმში.

ნაშრომის სათაური - „ზოგადი კოგნიტური უნარის, სამუშაოს მახასიათებლებისა და შრომითი კმაყოფილების პირდაპირი და ირიბი კავშირების ანალიზი“;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი - თსუ პროფესორი იამზე კუტალაძე, ფსიქოლოგიის დოქტორი; 

 

დისერტაციის დაცვაზე დასწრების მსურველთა საყურადღებოდ!

საკონტაქტო პირი - წამყვანი სპეციალისტი ნინო ბერაძე - nino.beradze@tsu.ge;

სურვილის შემთხვევაში დაუკავშირდით ელ.ფოსტაზე, დაცვამდე  2 დღით ადრე,

 ელ. პლათფორმა ZOOM - ის რეკვიზიტების მისაღებად.  

   

თარიღი: 05/04/2021