საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამას 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებამდე ეწურება აკრედიტაციის ვადა. შესაბამისად ის სტუდენტები  რომლებიც ვერ ასწრებენ პროგრამის შესრულებას აღნიშნულ პერიდამდე უნდა გადავიდნენ შიდა მობილობის წესით დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე. შიდა მობილობა ცხადდება სემესტრის დაწყებამდე, ვადები განისაზღვრება რექტორის ბრძანებით. 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობით გადმომსვლელთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს 15 თებერვლამდე.

თარიღი: 10/02/2021