საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-03-15
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, აუდიტორია 106

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ ერეკლე მაღლაკელიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა: „გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია“;
ადგილი, თარიღი, დრო:
თსუ, III კორპუსი, აუდიტორია №106;
15.03.2024; 17.00 საათი.
ნაშრომის სათაური - „პოლიტიკური ნდობა: ფსიქოლოგიური კონცეპტუალიზაცია და მოდელირება ქართულ კონტექსტში“;
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ანასტასია ქიტიაშვილი, თსუ პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი.

მსგავსი ღონისძიებები