საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-03-06
თარიღი 13:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, აუდიტორია 109

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ მაია შაშვიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა: „განათლების მეცნიერებები“;

ადგილი, თარიღი,  დრო:

თსუ, III კორპუსი; 6 მარტი, 13.00 საათი; აუდიტორია №109

ნაშრომის სათაური - „კითხვის უნარის განვითარების სტრატეგიები კითხვის სირთულის მქონე დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის”; 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები - მანანა მელიქიშვილი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი;  ზაქარია ქიტიაშვილი, განათლების მეცნიერებების დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

მსგავსი ღონისძიებები