საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-02-08
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, აუდიტორია 106

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ ანნა გვეტაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა: „გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია“;

ადგილი, თარიღი,  დრო:

თსუ, III კორპუსი, აუდიტორია №106; 08.02.2024; 16.00 საათი.

ნაშრომის სათაური - „ეთნიკური უმცირესობების აკულტურაცია საქართველოში“;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თსუ ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ფირცხალავა, ფსიქოლოგიის დოქტორი.

მსგავსი ღონისძიებები