საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2024-02-09
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, აუდიტორია 106

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ ლენა ჯაჯანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა: „განათლების მეცნიერებები“;

ადგილი, თარიღი,  დრო:

თსუ, III კორპუსი, აუდიტორია №106; 09.02.2024; 15.00 საათი.

ნაშრომის სათაური - “სუბმერსიული პროგრამების ეფექტურობის კვლევა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების საბაზო საფეხურზე”;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: კახა გაბუნია, თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი;

მსგავსი ღონისძიებები