საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-11-06
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, 304 აუდიტორია

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ თინათინ საბაურის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა: „განათლების მეცნიერებები“;

ადგილი, თარიღი,  დრო:

თსუ, III კორპუსი; აუდიტორია  №106; 6 ნოემბერი, 16.00 საათი;

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „მოსწავლეთა ინტერესებსა და მათ პიროვნულ მახასიათებლებს შორის კავშირის კვლევა - პროფორიენტაციის ხელშეწყობის საშუალება“;

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  რუსუდან სანაძე, თსუ ასოცირებული პროფესორი, განათლების მეცნიერებების დოქტორი;

ბერნდ იოახიმ ერთელთი, ქ. მანჰაიმის შრომისა და დასაქმების ფედერალური ინსტიტუტის პროფესორი, პროფესიული და ეკონომიკური პედაგოგიკის დოქტორი.

მსგავსი ღონისძიებები