საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-10-24
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, 304 აუდიტორია

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ მარიამი ოდილავაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა: „პოზიტიური ფსიქოლოგია - ემპირიული კვლევები“;

ადგილი, თარიღი,  დრო: თსუ, III კორპუსი, აუდიტორია №304; 24.10.2023; 17.00 საათი.

ნაშრომის სათაური - „ემიგრაციის გამოცდილება: ორაზროვანი დანაკარგისა და ფსიქიკური მედეგობის ურთიერთმიმართება"; „Immigration experience:  the relationship between ambiguous loss and resilience“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ლილი ხეჩუაშვილი, თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი;

ხათუნა მარწყვიშვილი, თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი. 

მსგავსი ღონისძიებები