საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-05-24
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, 106 აუდიტორია

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

წარმოგიდგენთ დოქტორანტ ქეთევან ფანცულაიას

 სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა:  „განათლების მეცნიერებები“;

ადგილი, თარიღი,  დრო:  თსუ, III კორპუსი; აუდიტორია  №106;   24 მაისი, 17.00 საათი;

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: “უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დარგობრივი უცხოური ენის სწავლების პრაქტიკის კვლევა (გერმანული ენის მაგალითზე)”;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ეთერ ღვინერია, თსუ ასოცირებული პროფესორი პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი.

მსგავსი ღონისძიებები