საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-03-14
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი ი.ჭავჭავაძის გამზ.11, თსუ III კორპუსი, 302 აუდიტორია

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ

დოქტორანტ თინათინ ტყეშელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვას

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა:  „გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია“;

ადგილი, თარიღი,  დრო: თსუ, III კორპუსი, აუდიტორია №302; 14.03.2023; 17.00 საათი.

ნაშრომის სათაური - „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი სტუდენტების აკულტურაციის ორიენტაციები: დეტერმინანტები და შედეგები“; "Acculturation Orientations of Ethnic Minority Students: Determinants and Consequences";

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: თსუ პროფესორი ანასტასია ქიტიაშვილი, ფსიქოლოგიის დოქტორი;

თსუ ასოცირებული პროფესორი მედეა დესპოტაშვილი, ფსიქოლოგიის დოქტორი. 

მსგავსი ღონისძიებები