საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
GhsWNuwN1545210727.svg
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2014 წლის ოქტომბერში, ფსიქოლოგიის მიმართულება გამოეყო სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს ხოლო პედაგოგიკის სასწავლ-სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი კი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს, რომელთა გაერთიანების საფუძველზეც ჩამოყალიბდა ახალი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
ამჟამად, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობს 2400-ზე მეტი სტუდენტი (სწავლების სამივე დონეზე), რომელთა განათლებასაც ემსახურება 60-მდე პროფესორი, ფაკულტეტზე ხორციელდება 4 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2 ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2 Minor პროგრამა  და 15-მდე სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა.

საკონტაქტო ინფორმაცია