საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

"მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი-პროექტები – 2020“ შედეგები

 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  “მიზნობრივი სამეცნიერო–კვლევითი პროექტების“ განხორციელების შესახებ დეკანის N2/30, 21.01.2020 ბრძანების შესაბამისად საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტებიდან დაფინანსდა პროექტი სახელწოდებით:
 
„მთიანი რეგიონების ახალი სიცოცხლე: უკუმიგრაციის გამოწვევები და შესაძლებლობები ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების მაგალითზე“ (ხელმძღვანელი ი. სალუქვაძე) (საშუალო შეფასება 91 ქულა) – 10430 ლარი. 
 
ზოგიერთი პროექტის ხელმძღვანელს მიეცა რეკომენდაცია, რომელთა შესრულების შემდგომ განიხილება მათი დაფინანსების საკითხი.
 
დაფინანსებულ პროექტებში მონაწილე სტუდენტებს აქტიური სტუდენტის სტატუსის არქონის შემთხვევაში შეუწყდებათ შრომითი ხელშეკრულება.   
 
დაფინანსებული პროექტებით გათვალისწინებული საველე სამუშოების განხორციელებისას, საფრთხეების თავიდან აცილების მიზნით, გამარჯვებული პროექტების მონაწილეთა შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სასურველია დაიწყოს პანდემიის დასრულების შემდეგ. 
 
თარიღი: 16/03/2020