საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

უცხო ენის გამოცდის თარიღი/დრო დოქტორანტობის კანდიდატთათვის

 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში მისაღებიგამოცდა უცხო ენაში ჩატარდება 6 სექტემბერს 10:00 სთ-ზე - თსუ ბიბლიოთეკა - უნივერსიტეტის ქუჩა #11.

 გამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება (წერითი კომპონენტი, იმ საგანმანათლებლოპროგრამების კანდიდატებისათვის, რომლებსაც მოეთხოვებათ სპეციალობისგამოცდის ჩაბარება) - 13 სექტემბერს 9:30 სთ-ზე - თსუ ბიბლიოთეკა - უნივერსიტეტის ქუჩა #11.

 

ყურადღება! სექტორი და ადგილი იხილეთ tsu.ge - სტუდენტთა მომსახურება/საგამოცდოცენტრი/ინფორმცია/მაგისტრატურაში მიღება/გამოცდების განრიგი - (მოკლე გზა - tsu.ge- ზე სარჩევში აკრიფეთ „გამოცდების განრიგი“) გამოცდაზე კონკურსანტები არ დაიშვებიან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისგარეშე.

თარიღი: 01/09/2023