საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სამაგისტრო ნაშრომების ატვირთვის ინსტრუქცია

 
თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ახორციელებს  სამაგისტრო ნაშრომების შემოწმებას პლაგიატზე პროგრამა „Turnitin”-ის გამოყენებით. პროგრამა მიბმულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პორტალზე e-learning.tsu.ge. 
 
მაგისტრანტებს სამაგისტრო ნაშრომების ატვირთვა ელექტრონული სწავლების პორტალზე მოეთხოვებათ კონკრეტული სამაგისტრო პროგრამისთვის დადგენილი საბოლოო ვადის გასვლამდე. 
 
კონკრეტული სამაგისტრო პროგრამებისთვის დადგენილი საბოლოო ნაშრომის ატვირთვის გრაფიკი:
  • პოლიტიკის მეცნიერება -13 იანვრიდან  2 თებერვლის ჩათვლით
  • ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება - 13 იანვრიდან 29 იანვრის ჩათვლით
  • დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა - 13 იანვრიდან 29 იანვრის ჩათვლით
  • მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები - 13 იანვრიდან 27 იანვრის ჩათვლით
  • მედია და ახალი ტექნოლოგიები - 13 იანვრიდან 28 იანვრის ჩათვლით
  • ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) - 13 იანვრიდან 26 იანვრის ჩათვლით
  • სოციოლოგია - 13 იანვრიდან 29 იანვრის ჩათვლით
  • სოციალური მუშაობა - 13 იანვრიდან 27 იანვრის ჩათვლით
  • დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია - 13 იანვრიდან 28 იანვრის ჩათვლით
  • გენდერის კვლევა - 13 იანვრიდან 26 იანვრის ჩათვლით
გაითვალისწინეთ! ელექტრონული სწავლების პორტალის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელფოსტით. თუ არ იცით ელფოსტის სახელი და/ან პაროლი, უნდა მიმართოთ თსუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს პირველი კორპუსის 05 ოთახში.
 
სამაგისტრო ნაშრომის პროგრამა „Turnitin”-ის გამოყენებით ატვირთვის დეტალური ინსტრუქცია იხილეთ დანართში.
 
გისურვებთ წარმატებას!
 
თარიღი: 06/01/2020