საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

რეზიდენტი თამარ ნიკოლაძის გრანტის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დერმატო-ვენეროლოგიის კათედრაზე 12 რეზიდენტი გადის მომზადებას დერმატო-ვენეროლოგიაში (პროგრამის დირექტორი პროფ. გიორგი გალდავა, პროგრამის კოორდინატორი და ლოკალური ხელმძღვანელი პროფ. თინა ქიტუაშვილი). რეზიდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი პროფილური ასოციაციების მიერ გამართულ კონფერენციებში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ, როგორც მონაწილენი და მომხსენებლები, ასევე როგორც ორგანიზატორები.  

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ევროპის დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის აკადემიის (EADV) მიერ გამოცხადებულ კონკურსში რეზიდენტთა კურსზე, რომელიც კანის ბაქტერიულ ინფექციებს მოიცავდა, გრანტი მოიპოვა თამარ ნიკოლაძემ. 14-16 დეკემბერს პარიზში ჩატარებული კურსის მიზანი იყო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაუმჯობესება, რასაც მონაწილეები თითოეული ლექციიის ბოლოს შემაჯამებელი ქვიზების საშუალებით განამტკიცებდნენ. დასკვნითი ნაწილი მოიცავდა  რეზიდენტების მიერ კლინიკური შემთხვევის წარდგენასა და დისკუსიას.

თამარმა აუდიტორიას მოახსენა სასწავლო ბაზის კლინიკა „კანვენის - კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრის“ პაციენტის შესახებ, რამაც  მსმენელთა დიდი ინტერესი  და აქტიური კითხვა-პასუხი გამოიწვია.

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.

თამარ ნიკოლაძე: ,,პარიზში გამართულ კურსზე დასწრებამ საშუალება მომცა  ცოდნა გამეღრმავებინა კანის ბაქტერიული ინფექციების შესახებ, გავცნობოდი უახლესი კვლევის შედეგებსა და მკურნალობის თანამედროვე მიდგომებს აღნიშნულ საკითხში. გარდა ამისა, მონაწილე რეზიდენტებისა და მომხსენებლების სახით შევიძინე მეგობრები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან. ვფიქრობ, საერთაშორისო კონტაქტები და მათთან თანამშრომლობა მომავალში დამეხმარება პროფესიული ზრდისა და პიროვნული განვითარებისთვის.”

თამარი ევროპის დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის აკადემიის აქტიური წევრია და სხვა რეზიდენტებთან ერთად მუდმივად ესწრება ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონგრესებსა და სიმპოზიუმებს.

 

At this moment twelve residents are undergoing training in Dermato-venereology at the dermatology and venereology department of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (program director is Prof. George Galdava, program coordinator and local supervisor is Prof. Tina Kituashvili). The residents are actively involved in conferences held by the associations, both within the country and abroad, not only as participants and speakers, but as organizers as well. 

It is worth noting that Tamar Nikoladze won a grant in the competition announced by European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) for the resident course “Bacterial infections of the skin”. The aim of the course, which took place in Paris on December 14-16, was to improve theoretical and practical knowledge of the participants, which was reinforced through summative quizzes at the end of each lecture. In the final part, there were the presentations of case reports and a discussion on the covered topics. Tamar reported to the audience the patient of training base clinic “Kanveni – Scientific Research National Center of Dermatology and Venereology”, that made the attendees extremely interested and it led to active interaction. After completion of the course the participants were awarded with certificates.

“Attending the course in Paris was a remarkable chance for me to enhance my knowledge in bacterial skin infections, to get to know the latest scientific information and modern treatment approaches in this field. Additionally, I got acquainted with other residents and speakers from different countries. I think international contacts and cooperation with them will help me in professional growth and self-development” says Tamari Nikoladze. 

Tamar is an active member of European Academy of Dermatology and Venereology and with other residents constantly attends conferences and symposiums organized by the academy.

თარიღი: 09/01/2024