საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ სალომე ხუბულავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2024 წლის 25 იანვარს, 16:30 გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  დოქტორანტურის  საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტის - სალომე ხუბულავას  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „სელენის ნანონაწილაკების 10%-იანი სუსპენზიის ეფექტურობა ექსპერიმენტული შაქრიანი დიაბეტის მონო და ინსულინთან კომბინირებული მკურნალობისას და მისი უსაფრთხოება“

სამეცნიერო  ხელმძღვანელი: პროფესორი ნოდარ ხოდელი

სხდომა გაიმართება მორფოლოგიის ინსტიტუტში, აუდიტორია N201

თარიღი: 17/01/2024