საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ ლელა ჩხიტაურის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2024 წლის 2 თებერვალს, 16:00 გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  დოქტორანტურის  საგანმანათლებლო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტის - ლელა ჩხიტაურის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „სისხლის რეოლოგიური მახასიათებლები ინსულინრეზისტენტობის, პრედიაბეტისა და შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის დროს“

სამეცნიერო  ხელმძღვანელები: პროფესორი ელენე გიორგაძე, პროფესორი ქეთევან ასათიანი

სამეცნიერო კონსულტანტი:  პროფესორი თამარ სანიკიძე

სხდომა გაიმართება მორფოლოგიის ინსტიტუტში, აუდიტორია N201

თარიღი: 23/01/2024