საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ ეკატერინე რუაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2024 წლის 3 აპრილს, 16:00 საათზე გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო  პროგრამის „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია“ დოქტორანტის -  ეკატერინე რუაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „ტყვიის ზემოქმედების წყაროების გამოვლენა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ღონისძიებების გავლენა სისხლში ტყვიის კონცენტრაციის შემცირებაზე“

სამეცნიერო  ხელმძღვანელი: პროფესორი პაატა იმნაძე

სხდომა გაიმართება მორფოლოგიის ინსტიტუტში, აუდიტორია N201

თარიღი: 21/03/2024