საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ ხათუნა დონდოლაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2021 წლის 28  დეკემბერს, 17:00  გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“  დოქტორანტის -  ხათუნა დონდოლაძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „ყოველდღიურ  საყოფაცხოვრებო გარემოში  არსებული    არამაიონიზირებელი და  მაიონიზირებელი   რადიაციის მცირე დოზების  მოქმედება   შფოთვასა და  მეხსიერებაზე“ .

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ზურაბაშვილი

სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მარინა ნიკოლაიშვილი

სხდომა გაიმართება ონ ლაინ,  Zoom  პლატფორმის გამოყენებოთ

ლინკი    https://zoom.us/j/9138423390?pwd=WGFzSU9WUHJOZGN1ZVdhMHBJL2J2Zz09

თარიღი: 16/12/2021