საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ ნინო რუხაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2021 წლის 27  დეკემბერს, 15:00  გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“  დოქტორანტის -  ნინო რუხაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „ჰოსპიტალიზაციის მიზეზები და გამოსავლები აივ/შიდსით პაციენტებში საქართველოში 2012-2017წწ“.

სამეცნიერო ხელმღვანელი: პროფესორი თენგიზ ცერცვაძე

სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ლალი შარვაძე.

სხდომა გაიმართება ონ ლაინ,  Zoom  პლატფორმის გამოყენებოთ

ლინკი    https://zoom.us/j/9138423390?pwd=WGFzSU9WUHJOZGN1ZVdhMHBJL2J2Zz09

თარიღი: 16/12/2021