საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტ ივლიანე ნოზაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2023 წლის 25 იანვარს, 16:00 გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტის - ივლიანე ნოზაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.
სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების როლი ტკივილის მოდულაციაში“. სამეცნიერო  ხელმძღვანელები: პროფესორი თამარ კეზელი, პროფესორი მერაბ ცაგარელი.
სხდომა გაიმართება მორფოლოგიის ინსტიტუტში, N201 აუდიტორიაში.

თარიღი: 17/01/2023