საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2022-06-17
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი მორფოლოგიის ინსტიტუტში, აუდიტორია N201

2022 წლის 17 ივნისს  16:00 საათზე გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინა“ დოქტორანტის - სოფიკო კვარაცხელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური:  „თანკბილვის ანომალიების და პაროდონტის დაავადებების გავრცელება და მათ შორის კორელაცია სამეგრელოს რეგიონში“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ ჯორბენაძე

სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მამუკა გოგიბერიძე

სხდომა გაიმართება მორფოლოგიის ინსტიტუტში, აუდიტორია N201

მსგავსი ღონისძიებები