საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-12-24
თარიღი 15:00 სთ
მისამართი მორფოლოგიის ინსტიტუტი, N201 აუდიტორია

2021 წლის 24  დეკემბერს, 15:00  გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“  დოქტორანტის -  ივანე კილაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „ფილტვის არაწვრილუჯრედოვანი IIIA  სტადიის კიბოს (NSCLC) ქირურგიული მკურნალობის და ადიუვანტური ქიმიოთერაპიის შედარება დეფინიტიურ ქიმიო-რადიოთერაპიასთან.“

 

სამეცნიერო  ხელმძღვანელი:  პროფესორი მერაბ კილაძე.

 

სხდომა გაიმართება მორფოლოგიის ინსტიტუტში, N201 აუდიტორიაში

 

მსგავსი ღონისძიებები