საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2021-12-16
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი მორფოლოგიის ინსტიტუტი, N201 აუდიტორია

2021 წლის 16 დეკემბერს 16:00 საათზე გაიმართება თსუ მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამის „კლინიკური და ტრანსლაციური მედიცინის“  დოქტორანტის -  მაია ბერიძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის სათაური: „ესენციური და პირობით ესენციური მაკრო -და მიკროელემენტების გავლენა ბავშვთა სტომატოლოგიურ და ზოგად ჯანმრთელობაზე და მათი მონიტორინგი".

 

სამეცნიერო  ხელმძღვანელი:    მმდ, პროფესორი ვლადიმერ მარგველაშვილი

სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: მმდ თამარ შიშნიაშვილი

 

სხდომა გაიმართება მორფოლოგიის ინსტიტუტში, N201 აუდიტორიაში

მსგავსი ღონისძიებები