საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

შემოდგომის სემესტრში რეგისტრირებული სამაგისტრო ნაშრომების მატერიალურად წარმოდგენის თარიღი

1. სამაგისტრო ნაშრომის ანტიპლაგიატის პროგრამაზე ატვირთვა 23-25 იანვარი;

 

გთხოვთ, გაეცანით ანტიპლაგიატის პროგრამით სარგებლობის ინსტრუქციას,  სამაგისტრო ნაშრომისადმი მოქმედი აკადემიური წერის სტანდარტს და სამაგისტრო გამოცდისადმი მოქმედ წესებს. 

 

 

2. სამაგისტრო ნაშრომის მატერიალურად წარმოდგენა 1 თებერვალი, 11:00სთ-17:00სთ. II აკადემიური კორპუსი, ოთახი 111.

 

 

სამაგისტრო ნაშრომი ამობეჭდილი და აკინძული, ასევე ელექტრონული ვერსია (Word-ის და PDF-ის ფორმატში CD დისკზე ჩაწერილი); ID ბარათის ან პასპორტის ასლი; დადასტურება ნაშრომის ორიგინალობის შესახებ და სამაგისტრო ნაშრობის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ფორმა); ხელმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე დაშვების თაობაზე.

თარიღი: 20/12/2022