საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სამაგისტრო ნაშრომების წარმოდგენის თარიღი

 

1. სამაგისტრო ნაშრომის ანტიპლაგიატის პროგრამაზე ატვირთვა 1-2 თებერვალი;
 გთხოვთ, გაეცანით  ანტიპლაგიატის პროგრამით სარგებლობის ინსტრუქციას,  სამაგისტრო  ნაშრომისადმი მოქმედი  აკადემიური წერის სტანდარტს და სამაგისტრო გამოცდისადმი მოქმედ წესებს
 
2. სამაგისტრო ნაშრომის მატერიალურად წარმოდგენა 10 თებერვალი;*
სამაგისტრო ნაშრომი ამობეჭდილი და აკინძული, ასევე ელექტრონული ვერსია (Word-ის და  PDF-ის ფორმატში CD დისკზე ჩაწერილი); ID ბარათის ან პასპორტის ასლი; დადასტურება ნაშრომის ორიგინალობის შესახებ და სამაგისტრო ნაშრობის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ფორმა); ხელმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე დაშვების თაობაზე.

*ნაშრომის მატერიალურიად წარმოდგენის ზუსტი ადგილისა და დროის შესახებ ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით.
 

თარიღი: 22/12/2021