საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის იმ  სტუდენტთა  საერთო რეიტინგი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროგრამაში - ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“


სია არ არის საბოლოო და სტუდენტების მომართვის საფუძველზე (ხელახალი განხილვის შემთხვევაში) შესაძლოა შეიცვალოს!

1. თსუ რექტორის 09.12.2020  წლის N242/01-01 ბრძანების საფუძველზე სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობა განისაზღვრა 109 სტუდენტით (მიღებულია 251 განაცხადი).
 2. იმ შემთხვევაში, თუ დასაფინანსებელთა სიაში ბოლო პოზიციაზე გამოიკვეთა ერთნაირი მონაცემების მქონე ორი ან მეტი კანდიდატი, შერჩევის პროცესში უპირატესობა ენიჭება იმ კანდიდატს, რომელსაც აქვს უფრო მაღალი  GPA.
პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, 14 დეკემბრის 14 საათამდე დაუკავშირდით იურიდიული ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსს, ქბ-ნ შორენა წენგუაშვილს ტელეფონის ნომერზე 577943878; 
იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ არ იქნა პრეტენზია მიღებული, საკითხს განიხილავს იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი თამარ ზარანდია. განაცხადი უნდა გამოიგზავნოს  lms.tsu.ge ბაზის გრაფიდან ,,მისწერე დეკანს“.
 


გისურვებთ წარმატებებს! 


 

თარიღი: 13/12/2020